Multilingual Turkish Dictionary

XİŞTƏQ

XİŞTƏQ : Turuz Dictionary

xişdək. xışdax. qısdaq. iki çay, şumlamış topraq arasında qalan topraq. delta.
qıçdaq. köbə. köpə. ağ. tikilmiş nərsənin çatı yerlərin sağlatmaq, bərkitmək üçün artığına yamanmış tikə, ardından, üstündən vurulmuş, yapışdırılmış dayaq (gücə. dəsdək), pa

XİŞTƏQ : Turuz Dictionary

xişdək. xışdax. qısdaq. iki çay, şumlamış topraq arasında qalan topraq. delta.
qıçdaq. köbə. köpə. ağ. tikilmiş nərsənin çatı yerlərin sağlatmaq, bərkitmək üçün artığına yamanmış tikə, ardından, üstündən vurulmuş, yapışdırılmış dayaq (gücə. dəsdək), pa