Multilingual Turkish Dictionary

XİDMƏTGÜZAR

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

ağşı

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

axcı

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

düşgün

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

düşmüş

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

istəkli

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçu sitayişgər. sitayəndə. abid. pərəstişkar

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

sevən

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

tapan

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

tapınçı

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

tapuğçi

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

tapuğçı

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

tutqun

XİDMƏTGÜZAR : Turuz Farsca - Türkce

yaxlı odlu