Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏR VERMƏ

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

açıqlama

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

anlatı

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

anlatma

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əlləmə

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əlləti

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ildiri

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ildirmə

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ildirü

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarma

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

duyduru

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

duyuru

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

eşittiri

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

savlama elam. elan

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

savlatı

XƏBƏR VERMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sezdiri