Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏR VERMƏK

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aytmaq
sizə aytmışdım.
sizə aytım ki: sizi əmin edirəm ki

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əlitmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

illgitmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

duyurmaq
qonaq gedirsiz, duyurub gedən.
duyurmadan gəldilər.
duyurun, buyurun

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

duyutmaq duyğutmaq. duyğurmaq. duyurlamaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

irtişləmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qizirləmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qizlicə savlamaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötərəmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötərləmək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salamaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salatmaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salğamaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salı salmaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salığ vermək sorağ vermək. tanışlığ vermək

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salıq salmaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salıqlamaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salqılatmaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salmaq
salmadan nəyə gəldin

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savuşmaq

XƏBƏR VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sorağlatmaq