Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRİ OLAN

XƏBƏRİ OLAN : Turuz Farsca - Türkce

salıqlı xəbərdar.
salıqlıyam: xəbərim var