Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRDARLIQ EDMƏK

XƏBƏRDARLIQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

xəbərdarlıq edmək savdamaq

XƏBƏRDARLIQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qayırmaq oyaq salmaq.
bu işdən sizi qayırmışdım.
qayırı verib yola saldılar.
nə bileydim, qayıran olmadı.
təzəkkür vermək