Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRLƏMƏ

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

açma

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşqarlama

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

carlama

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşırma

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

duyurma

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

üzləştirmə

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yayma

XƏBƏRLƏMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yayratma