Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏRNAMƏ

XƏBƏRNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

urat (< buratmaq: bürütmək: yaymaq. sərmək). bildiri. xəbər vermə kağazı