Multilingual Turkish Dictionary

XƏCİL OLMAYAN

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

açıq

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

qabaqsız

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

qapaqsız

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

usancsız

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

utancsız

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

uyancsız

XƏCİL OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

üzlü