Multilingual Turkish Dictionary

XƏDDƏ GİRMƏK

XƏDDƏ GİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quyruğa, sıraya girmək

XƏDDƏ GİRMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quyruqlamaq