Multilingual Turkish Dictionary

XƏFİFLƏTMƏK

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

aldıratmamaq xəfifləştirmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dəğər, önəm verdirməmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

engiştirmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kiçiklətmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kiçimlətmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kiçiştirmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önəmlətməmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yeğnitmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yengiştirmək

XƏFİFLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yüngülləştirmək