Multilingual Turkish Dictionary

XƏFİYYƏDƏ

XƏFİYYƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

gizli

XƏFİYYƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

örtülü

XƏFİYYƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutuğ
gizli, örtülü, tutuğ, xəfiyyədə, məxfi iş yapan: gecəçi. qıçaçı. daldaçı. daldaç. gizliçi. gizçi. qınbız. qınmız. qaçaqçı. casut