Multilingual Turkish Dictionary

XƏLLAQİYYƏT

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sezgi

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sezi

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

seziş

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sezu

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıpqı

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıpqış

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sıpqu

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sızı

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sızış

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sızqı

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

sızu

XƏLLAQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

törətçilik yaradcılıq. icadgərlik