Multilingual Turkish Dictionary

XƏLVƏTQAH

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

çevlək

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

çovlaq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

çövlək

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

daldalıq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

qaçıq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

qapalıq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

qoruq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

quylaq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

özbaşlıq > özbaşıq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

saxlaq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

sakınlıq

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

təkinlik

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

təklənmə yeri

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

təklik

XƏLVƏTQAH : Turuz Farsca - Türkce

yekəlik