Multilingual Turkish Dictionary

XƏMİRİN

XƏMİRİN : Turuz Farsca - Türkce

yoğurun
bulaşıq nərsəni, ayaqqabının, sabanın (xışın) çamurun, tağarın yoğurun (xəmirin), malat, gəc qabını arıtlamaq, silmək, salıqlamaq: kəsgi. təmizləmək pıçağı, kardı, aracı.
kəsilmiş yoğurun (xəmirin) gündə, issidə qurutulmuşu:kəsmə yoğur. gün