Multilingual Turkish Dictionary

XƏMXÜM

XƏMXÜM : Turuz Dictionary

kəmküm. nəmnüm. səmsüm. doğru dürüst, gözləncək yolda yanıtmama, söyləməmə.
öz bildiyin etdinsə, kəmkümə yer yox.
kəngildəmək: kəmküm edmək

XƏMXÜM : Turuz Dictionary

kəmküm. nəmnüm. səmsüm. doğru dürüst, gözləncək yolda yanıtmama, söyləməmə.
öz bildiyin etdinsə, kəmkümə yer yox.
kəngildəmək: kəmküm edmək