Multilingual Turkish Dictionary

XƏNZƏR

XƏNZƏR : Turuz Dictionary

çoçala. qınzar. kiçələ. çucuq, kiçik barmaq

XƏNZƏR : Turuz Dictionary

çoçala. qınzar. kiçələ. çucuq, kiçik barmaq