Multilingual Turkish Dictionary

XƏRÇƏNGVARİ

XƏRÇƏNGVARİ : Azerbaijani English Dictionary

s. tib. cancerous; xərçəngvari şiş cancerous tumour