Multilingual Turkish Dictionary

XƏRABLAŞMAQ

XƏRABLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

durumu kötüləşmək, pisəlmək. dumanlaşmaq. pozqunmaq

XƏRABLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

daltırmaq geyinmək. qeytinmək. pisəlmək. ardalmaq. dadrılmaq. dartığmaq. dadığmaq. dərişqəymək. dəğişmək. özgərmək. aylanmaq. pis dad tutmaq. burğulmaq. ardaşmaq.
onun qılığı dadrımış.
bu kişi gündən günə daldırır

XƏRABLAŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əprimək yiprimək