Multilingual Turkish Dictionary

XƏRABLAMAQ

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

alaylamaq bir kimsənin başarğın yoluzdurmaq, əngəlləmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ardatmaq
onun boyun qayırdı: onun sistiminə afdafa götürdü

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

irin yoldan eləmək, pozutmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çalpalamaq çarpalamaq. korcaflamaq. korlamaq. üzütmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çorlamaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çöpləmək korlamaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çürütmək fasid edmək. fəsad törətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dolamaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əğlitləmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əğmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əğritmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ələ salmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ərgitmək tələf, pamal edmək. məhv edmək.
bu sevgi səni qırar sonunda

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əritmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kavırcatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kavsatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kavsatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kifsətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

korlamaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

korlatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kovsatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kötülətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kötütmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kötütmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kövsətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqırcatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaqsatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qasmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayırmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırğıtlamaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırğıtmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırıtmaq xərablamaq. xərablatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qırmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qoxutmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oğanadırmaq (vurub dağıtmaq, yıxmaq, xərablamaq)

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pisətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pislətmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pozqurtmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pozmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

pozutmaq tutduğu işi başdan sovma, savığ sala, gəlişigözəl yapmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzgütmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üzmək

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yavatmaq korlatmaq

XƏRABLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yermək