Multilingual Turkish Dictionary

XƏRCİ KANCA

XƏRCİ KANCA : Turuz Farsca - Türkce

töləyi neçə götürü akça kanca