Multilingual Turkish Dictionary

XƏRCİMLƏ

XƏRCİMLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tükəmlə
kəndi tükəmlə: kəndi xərcimlə