Multilingual Turkish Dictionary

XƏSMANƏ

XƏSMANƏ : Turuz Farsca - Türkce

yağıday yağıca. yağdığına. düşmənyana