Multilingual Turkish Dictionary

XƏSTƏGİ

XƏSTƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

arıqlıq arqınlıq. yorqunluq.
gəlsə uma (qonaq) düşürqıl (qarşıla. istiqbal ed), dinsin ondan arıqlıq, arpa saman yağıtqıl, bulsun atı yarıqlıq (rahatlıq. iltaf. asayiş)

XƏSTƏGİ : Turuz Farsca - Türkce

kəvşəlik kavşalıq. yorqunluq. arğınlıq. harğınlıq