Multilingual Turkish Dictionary

XƏTAKARLIQ EDMƏK

XƏTAKARLIQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

kəmçəmək təqsirkarlıq edmək