Multilingual Turkish Dictionary

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çəkələmək çəkləmək. >keşələmək

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çəkləmək çəkələmək. >keşləmək

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

keşələmək < çəkləmək. çəkələmək

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

keşləmək < çəkləmək. çəkələmək

XƏTT ÇƏKMƏK, DARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yolağ çəkmək, dartmaq