Multilingual Turkish Dictionary

XƏYAL QIRIQLIĞINA UĞRANMAQ

XƏYAL QIRIQLIĞINA UĞRANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayığıb, kırıxıb qalmaq

XƏYAL QIRIQLIĞINA UĞRANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qazınıb qalmaq sanı, güman qırıqlığına uğranmaq, doğranmaq

XƏYAL QIRIQLIĞINA UĞRANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

soğumaq bir istəyin, bəkləyin boşa çıxmasından üzüntüyə düşmək