Multilingual Turkish Dictionary

XƏYALDIN

XƏYALDIN : Turuz Farsca - Türkce

kölgə uydu. şəbəh. oldağıl, vaqei olmayan
kölgələnsə gördüyüz, kölgə tutsa göz önün, kölgələnər ölçülər, kölgə çönər ölçüyə. (kölgə: uydu. şəbəh. oldağıl, vaqei olmayan. xəyaldın)