Multilingual Turkish Dictionary

XƏYANƏT EDMƏK

XƏYANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

alsıtmaq

XƏYANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

urğalanmaq dönəklik edmək

XƏYANƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qayrılmaq ilqarın qırmaq. bəfasız çıxmaq