Multilingual Turkish Dictionary

XƏZÇİ

XƏZÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xez hazrrlayan usta; deriçi. Xəzçilər belə hazırlanmış dəriləri növlərə ayırır, nöqsanlarını düzəldir, sonra onları bir-birinə uyğunlaşdıraraq biçib, geyim halına gətirirlər. "Əmteeşünaslrq".