Multilingual Turkish Dictionary

XAŞLAQ

XAŞLAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşlaq. haşarı. həşəri.həşərik < aşırı. azqın. daşarı. normal davranışdan aşırı, çox iti davranan. aşqarıq. acqır.atışqın. atıclı. atışlı. alqın.canlı. çalıq. dartıq. dartqın.dəli dolu.dizman. dolmuş. dolu.hınclı.hiz.ısqın.iti.kinli. qınclı. öcqır. öcük. öfgəli. qaçqırı. qaşqırı.qaşqırıq. qızanıq. qızqın.odlu. oduc.şiddətli. tiz. yaxlı. yaxuc. yanğuc. yanlı. yanuc. yaramaz. təhlikəli

XAŞLAQ : Turuz Dictionary

hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. çabuqluq. əcələ

XAŞLAQ : Turuz Dictionary

hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. çabuqluq. əcələ