Multilingual Turkish Dictionary

XAHİŞ EDİRƏM

XAHİŞ EDİRƏM : Turuz Farsca - Türkce

dəyməz dəğməz. bir şey değil

XAHİŞ EDİRƏM : Turuz Farsca - Türkce

dönə istirəm

XAHİŞ EDİRƏM : Turuz Farsca - Türkce

yoğar lütfən.
yoğar yapma.
yoğar gedmə
yoğar demə
yoğar çəkil