Multilingual Turkish Dictionary

XAHİŞ EDİRƏM BUYURUN

XAHİŞ EDİRƏM BUYURUN : Turuz Farsca - Türkce

aytınızçı buyurunuzçu. buyurunuz. lütfən buyurun.
aytınızçı neçə kilo olsun.
aytınızçı nəmə istərsiz