Multilingual Turkish Dictionary

XAHİŞ TƏMƏNNA EDMƏK

XAHİŞ TƏMƏNNA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

incərib sızlanmaq yalvarıb yaxarmaq. yalvarıb sızlanmaq. (soramaq. sorğamaq. sorağlamaq)