Multilingual Turkish Dictionary

XAHƏR BƏRADƏR

XAHƏR BƏRADƏR : Turuz Farsca - Türkce

doğma bacı qardaş. bir evdə, bir atanadan doğulanlar. soyca lap yaxın olan kişilər