Multilingual Turkish Dictionary

XAPAXAP

XAPAXAP : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > xap. birdən. lap düz. lap düzdən.
gəldi çıxdı

XAPAXAP : Turuz Dictionary

düz. lap. lap düz. tuşbatuş.
sıldırım qayanın xapaxap ucunda.
ırmağın xapaxap yanında

XAPAXAP : Turuz Dictionary

düz. lap. lap düz. tuşbatuş.
sıldırım qayanın xapaxap ucunda.
ırmağın xapaxap yanında