Multilingual Turkish Dictionary

XAPCAN

XAPCAN : Turuz Dictionary

xafcan. xafdan. xapdan. qapdan. qapqadan. qapcan. qapqacan. xafaxafcan. xapaxafdan. xafasdan. qapasdan. qəflətən. xəfəki. kəpəki. < qapağı. qırpadaq. qırpadan. sapadan. çapadan. çıpadan. birdən. birdənbirə. kütdələk. qırpıdan. qırbadan. qırbatan. gurbadaq

XAPCAN : Turuz Dictionary

xafcan. xafdan. xapdan. qapdan. qapqadan. qapcan. qapqacan. xafaxafcan. xapaxafdan. xafasdan. qapasdan. qəflətən. xəfəki. kəpəki. < qapağı. qırpadaq. qırpadan. sapadan. çapadan. çıpadan. birdən. birdənbirə. kütdələk. qırpıdan. qırbadan. qırbatan. gurbadaq