Multilingual Turkish Dictionary

XAQANLARIN

XAQANLARIN : Turuz Dictionary

-xanların, xaqanların, şahların başına qoyulan tac: xanlıq tacı. kəpəz. ortağ. urtağ

XAQANLARIN : Turuz Dictionary

-xanların, xaqanların, şahların başına qoyulan tac: xanlıq tacı. kəpəz. ortağ. urtağ