Multilingual Turkish Dictionary

XART

XART : Arin Turkish Etimology Dictionary

xarp. xurp. xart xurt. xart xart. şəx, gəvrək nərsəni dişləməkdən çıxan səs. ısırma səsi

XART : Azerbaijani Explanatory Dictionary

təql. Berk, kövrek bir şeyi dişle doğ-radrqda, ya kesdikde çrxan ses.

XART : Turuz Dictionary

qart. kərt. qaradaş. (> xara daş (fars)}. bilöv daşı. gənəlliklə qara olub, kəsici aracı ititməyə yarar daş, arac

XART : Turuz Dictionary

qart. kərt. qaradaş. (> xara daş (fars)}. bilöv daşı. gənəlliklə qara olub, kəsici aracı ititməyə yarar daş, arac