Multilingual Turkish Dictionary

XARTUT

XARTUT : Azerbaijani English Dictionary

i. a kind of black mulberry; [grossularia]

XARTUT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. İri qara tut. Tut cinsinin Azər-baycanda əsas üç növü bitir: ağtut, xartut və qırmızı tut və ya çəkil. M.Qasrmov. [Bay-ram kişi:] Bunlardan başqa, iydə, innab, qaratut, xartut da buralarda çox yaxşı olur. M.Rzaquluzade.