Multilingual Turkish Dictionary

XASTƏ

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkmat

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkmir

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkmit

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

çönd

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dilək sorağ

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dönd qopca

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

erəm

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərəc

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərək

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərəm

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərəş

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

əric

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

əriş

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

güctax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

gürtax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

güstax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

irəm

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

istək enik (< enmək)

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

istəm

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

istənc

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

istəş

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

keşmat

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

keşmir

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

keşmit

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kişmat

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kişmir

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kişmit

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köğs

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köğüs

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

köks

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

könd

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

kös

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qılağıc

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıldıç

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıldıq

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıldım

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıldın

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qırım

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoçtax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoştax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

qurtax

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

tamağ istək. dilək. arsu

XASTƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutsuq
burda işləməyə köndüm yoxdur