Multilingual Turkish Dictionary

XATINI

XATINI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. İri gileli, şireli üzüm növü. Baba isə xatını,
. əsgəri, mövücü üzümləri dərib gətirər, tapdalayar və şirə yığardı. H.Sarabski.

XATINI : Turuz Dictionary

sovzu çeşiti.
xatını sovzu
üzüm çeşiti.
xatını üzüm

XATINI : Turuz Dictionary

-orta yolda atını qoru, orta yaşda, xatını

XATINI : Turuz Dictionary

sovzu çeşiti.
xatını sovzu
üzüm çeşiti.
xatını üzüm

XATINI : Turuz Dictionary

-orta yolda atını qoru, orta yaşda, xatını