Multilingual Turkish Dictionary

XEYİRXƏBƏR

XEYİRXƏBƏR : Azerbaijani English Dictionary

i. glad / happy news, glad / happy tidings pl

XEYİRXƏBƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Xoş xeber, ürek-açan, şad xeber. Deyəsən, xeyirxəbərin var.
[Qadrn:] Sən də gərək Hafizdən bir fal açasan, görək qubernator xeyirxəbər gəti-rəcəkdimi? M.S.Ordubadi. // Xeyirxeber getiren. Telli xala bu xeyirxəbər qadının dodaqlarından öpmək istəyirdi. Mir Celal.
◊ Xeyirxəbər olasan! (olasınız!)
şad, xoş xeber getiren adama razrlrq, teşekkür ifadesi. [Fatmanise:] Ay oğul, sağsağan qı-rıldayır, çıx gör atan gələcəkdirmi? Degi-nən: sağsağan, sağsağan, xeyirxəbər ola-san. Oğlunun da oğlu olubdur, qızının da oğlu olubdur. Ə.Haqverdiyev. [Zeynal Leylaya:] Sizi xeyirxəbər olasınız, doktor! B.Bayramov.