Multilingual Turkish Dictionary

XEYLƏQ

XEYLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

xeylək. keylək. ( < key: çox. qaba). çoxraq. xeyli. qırtçın. çox. pek

XEYLƏQ : Turuz Dictionary

xeylək. bir alam

XEYLƏQ : Turuz Dictionary

xeylək. bir alam