Multilingual Turkish Dictionary

XIŞTAQ

XIŞTAQ : Turuz Dictionary

xişdək. xışdax. qısdaq. iki çay, şumlamış topraq arasında qalan topraq. delta.
qıçdaq. köbə. köpə. ağ. tikilmiş nərsənin çatı yerlərin sağlatmaq, bərkitmək üçün artığına yamanmış tikə, ardından, üstündən vurulmuş, yapışdırılmış dayaq (gücə. dəsdək), pa

XIŞTAQ : Turuz Dictionary

xişdək. xışdax. qısdaq. iki çay, şumlamış topraq arasında qalan topraq. delta.
qıçdaq. köbə. köpə. ağ. tikilmiş nərsənin çatı yerlərin sağlatmaq, bərkitmək üçün artığına yamanmış tikə, ardından, üstündən vurulmuş, yapışdırılmış dayaq (gücə. dəsdək), pa