Multilingual Turkish Dictionary

XIRIM

XIRIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırım xırda: böləcik. oğuntu. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü

XIRIM : Turuz Dictionary


xırım xırda: muşqurt. < biçqırt. bıçqıt

XIRIM : Turuz Dictionary

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma

XIRIM : Turuz Dictionary

-xərməndən son yerdə qalan xırım xırda daşlı, samanlı buğda: kəs. kəsbik. kəsmik. kəslik

XIRIM : Turuz Dictionary


xırım xırda: muşqurt. < biçqırt. bıçqıt

XIRIM : Turuz Dictionary

-bir yerdə, qalıq, saxruğ, zəxirə, xırım xırda qoyulan daldalıq yer: taxın. taxma. daxma. qorab. qorav. dalda. daldu. qaradam. bir yerə taxılıb, artırılmış, bir yerdən çıxarılmış qıraq otaq. sandıxana. gümə. gömə. goma. cümə. cuma

XIRIM : Turuz Dictionary

-xərməndən son yerdə qalan xırım xırda daşlı, samanlı buğda: kəs. kəsbik. kəsmik. kəslik