Multilingual Turkish Dictionary

XIRMANTA

XIRMANTA : Turuz Dictionary

-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz

XIRMANTA : Turuz Dictionary

xırmanda. xərməndə. bükətdə.
səpidə izin olsun, bükətdə üzün olsun. (səpidə: əkində. tarlada)

XIRMANTA : Turuz Dictionary

-tarlada iz əkən, xırmanda yüz biçər. (tarlada izi olmayanın xırmanda yüzü olmaz). (tarlada izin qalsın, xırmanda üzün olsun)

XIRMANTA : Turuz Dictionary

-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz

XIRMANTA : Turuz Dictionary

xırmanda. xərməndə. bükətdə.
səpidə izin olsun, bükətdə üzün olsun. (səpidə: əkində. tarlada)

XIRMANTA : Turuz Dictionary

-tarlada iz əkən, xırmanda yüz biçər. (tarlada izi olmayanın xırmanda yüzü olmaz). (tarlada izin qalsın, xırmanda üzün olsun)