Multilingual Turkish Dictionary

XIRTAVAT

XIRTAVAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırdavat. xıdavat. qıdavat. qırdavat. qıvır zıvır. ıvır zıvır. ufaq təfəq. incik boncuq. incik mıncıq. oğnaq. ovnaq. ayrıntılar.
xırdavata, ayrıntılara enərək: incə incə. titizcə. dərin dərin. arın arın. dənər dənər. bir bir. bir bə bir

XIRTAVAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

xırdavat. sərgi. yaymaca

XIRTAVAT : Turuz Dictionary

xırdavat. xırımxırda. kərkir.
işin kərkir qalmış bitməyə

XIRTAVAT : Turuz Dictionary

xırdavat. xırımxırda. kərkir.
işin kərkir qalmış bitməyə