Multilingual Turkish Dictionary

XIRTIQLAMAQ

XIRTIQLAMAQ : Turuz Dictionary

xırtıqlamaq. xirtikləmək. çirtikləmək. çırtıqlamaq. qırtıqlamaq. xırda qoğara ilə sürtmək

XIRTIQLAMAQ : Turuz Dictionary

xırtıqlamaq. xirtikləmək. çirtikləmək. çırtıqlamaq. qırtıqlamaq. xırda qoğara ilə sürtmək