Multilingual Turkish Dictionary

XOŞİLƏT

XOŞİLƏT : Turuz Dictionary

xoş ilətxoş niyyət.
xoşilətli: xoş niyyətli

XOŞİLƏT : Turuz Dictionary

xoş ilətxoş niyyət.
xoşilətli: xoş niyyətli